پروژه اسپرلوس

پروژه مسکونی اسپرلوس در زمینی به مساحت 420 متر مربع و بالغ بر1776 متر مربع زیر بنا در محله سهرودی با دسترسی اسان به حمل و نقل عمومی می باشد. این پروژه شامل 5 طبقه سه واحدی که واحدهای آن به مساحت 80 متر مربع طراحی شده اند و 2 طبقه پارکینگ می باشد .سال […]