درسا مهر کیش

شرکت درسا مهر با هدف رشد و توسعه اقتصادی پایدار و با اتکا بر سرمایه بخش خصوصی و توانایی های ویژه مدیریتی و اجرایی خود ، با خرید پروژه ی اتحاد از شرکت اتحاد نوین در تاریخ 7 تیر1390 وارد بازار رقابت گردید . پروژه مجتمع مسکونی 372 واحدی درسا مهر کیش با تجمیع عنوان […]

پروژه عمارت فرخ

مجتمع تجاری – اداری عمارت فرخ به عنوان یکی از مجتمع های برافراشته و لوکس در محله سهروردی ، در زمینی به مساحت 600 متر مربع و بالغ بر 8000 متر مربع زیر بنا شامل 4 طبقه اداری ، 5 طبقه تجاری با ویژگی منحصر به فرد 6 متر ارتفاع تا سقف در طبقات ، […]