سیستم هوشنمد اسانسور

سیستم نظافت نما

 

سیستم اتش نشانی

سیستم اب رسانی

 

سیستم برق اضطراری

سیستم تهویه مطبوع

اگزاست فن

سیستم روشنایی

ملزومات چوبی

سیستم دوربین مدار بسته

 

معماری بنا :